2014: דימה גורביץ

עבודה זו חוקרת את הקשר האמוציונאלי לצורות של חפצים, חפצים פשוטים שבונים את הסביבה היום יומית של כל אחד מאיתנו, מוצרים פונקציונליים שאנחנו מחליטים להכניס לסביבה הזו ושמתמלאים עם הזמן בזיכרונות והקשרים השייכים אליהם ספציפית, לסביבה אשר הם חלק ממנה או לפונקציה שהם ממלאים.

איך אנחנו בוחרים את החפצים? מה אנחנו אוהבים בהם ולמה? מה מצפים מהם?

איזו משמעות וחשיבות מקבלים דברים פשוטים?

צורניות של המוצרים – איך הפונקציה משפיעה על הצורה ואיזה השפעה זה נותן לקשר הרגשי אפילו מבלי להתייחס לפונקציונליות אלא רק לצורה?

איך העולם הפנימי שלנו משפיע על חיצוני?

back to top