2013: גל גורן

המלגה של בית בנימיני היא מבחינתי מקום מעין חממה להתפתחות, אני מקווה שבבית בנימיני אני אוכל להמשיך ולפתח את סוג העבודה שלי באופן עצמאי, בוגר יותר ולחקור את הכיוונים שמעניינים אותי, ובנוסף ולהיות מושפעת ונתמכת על ידי אמנים שפועלים במקום.

רוב העשייה שלי בזמן האחרון היית בנושא של שקיפות וצבעוניות בפורצלן. אני משתמשת בטכניקה הנקראת “נריקומי” וביציקה לתבנית, תוך חיקוי והתבוננות בדוגמאות שקייימות בטבע ותוך משחק עם התכונות של החומר. אני אוהבת לייצר אובייקטים “חצי שימושיים”, יותר מהשימושיות חשוב לי הרגש. העבודות שלי הן בדרך כלל רגשיות מאוד

 

back to top