2013: אפרת קרן

אני מתבוננת בסביבה אורגנית, בטבע שסובב אותי. במצבים פשוטים, יומיומיים, התרחשויות מינוריות של דיס-הרמוניה, חריגות, סטיות קטנות מהרגיל.
לאותם אובייקטים ומצבים, עליהם אני מתבוננת, אני יוצרת פרשנות משלי. תהליך של הפשטה, תרגום לצורה שמכילה מהות, תחושה, חוויה.
אני מנסה ליצור חוויה מקבילה לאותם מצבים שמעניינים אותי, אני מנסה לזהות את התחושה שהמצבים הללו מעוררים בי ולהעביר אותה בדרך אחרת, דרך המסננת שלי.
מעניין אותי ליצור מרחבים,סביבות בהן הצופה חווה משהו מהתחושות שמעסיקות אותי. יש בי רצון להכניס את הצופה לתוך מרחב היצירה ומתוך כך לעורר את ההתבוננות באותן התרחשויות מינוריות.
קבלת מלגת "סטודיו ראשון" בבית בנימיני, היא זכות לחופש להיות מחוייבת בראש ובראשונה ליצירה שלי, תוך דיאלוג והרחבת הקשר עם שדות הקרמיקה והאמנות. היא מאפשרת לי להמשיך ולפתח את העיסוק בנושאים שמעניינים אותי, לשכלל את השפה שלי, מבחינה רעיונית, חומרית וצורנית. זוהי תחנה בדרך שבין חממת הלימודים לבין העולם העצמאי, להבנת דרך הפעולה שלי כיוצרת, מרחב להתנסות, לגילויים חדשים ולטעויות.

אפרת קרן

back to top