2004: לנה דובינסקי

ההזדמנות שניתנה לי לעבוד במשך תקופה של שנה בסטודיו שבחסות מרכז בנימיני, העניקה לי את האפשרות להמשיך באופן רציף את התהליך היצירתי בו התחלתי בתקופת לימודי. הסטודיו שימש אותי כמעבדת מחקר ופיתוח ואפשר לי לצבור את הניסיון הדרוש במעבר שבין הלימודים האקדמיים אל העשייה העצמאית. הסביבה התומכת סייעה לי בהיכרות עם הפעילות המקצועית של אגודת אמני הקרמיקה ועם הדמויות הפועלות בתחומי האמנות והעיצוב בארץ. בסטודיו ניתנה לי ההזדמנות לפתח ולייצר פרויקטים ששאפתי לממש ואשר לא היו מתאפשרים ללא התמיכה הנדיבה שהעניקו לי מרכז בנימיני והאנשים העומדים בראשה.

הסטודיו היה עבורי לא רק מקום עבודה, אלא גם, ולא פחות חשוב, מרחב שחיזק בי את האמונה בנטיית לבי באשר לעיסוק בחומר הקרמי ואת הביטחון בבחירתי לקשור בו את עשייתי בעתיד.

לנה דובינסקי

back to top