בניית יד | משטחים | לשנות את הגליל | אתל פיסרף

בסדנה זו נתמקד בצורת הגליל כנקודת מוצא לעבודה במשטחי חומר קרמי. נבחן כיצד על ידי סוגי חיתוכים שונים, קיפולים וחיבורים ניתן לשנות את הצורה הבסיסית, לגלות וליצור נפחים חדשים ומפתיעים. הסדנה כוללת הדגמות והתנסות אישית.

הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בעבודה במשטחים ולקדרים מנוסים ביצירת צילינדר.

מנחה:

אתל פיסרף

מועדי הקורס:

שישי 9:00 – 14:00

5.4.19

עלות:

350 ₪  מפגש  אחד של חמש שעות כולל חומרים ושריפה.

 

לצפייה בעמוד המרצה

back to top