הנחייה קבוצתית / התכנית ללימודי תעודה / רוית לצר

מפגשים קבוצתיים של הסטודנטים בתוכנית ללימודי תעודה. במהלך המפגשים תתקיים הנחייה אישית וקבוצתית, ביקורת עבודות, העמקה בנושאים שיעלו מן הקבוצה, בחינה של תהליכי מחקר טכנולוגי ונושאים עיוניים, פיתוח והכנת תיק עבודות, ייעוץ והכוונה להקמה וניהול סטודיו אישית, הנחייה שנתית לעבודת גמר ועוד.

מועדי הקורס: שישי, 8:30-12:30 , פעם בחודשיים – תאריכים ימסרו למשתתפים

עלות שנה א': 315₪ ל-3 מפגשים בני 3 שעות

עלות שנים ב' וג': 560₪ ל-4 מפגשים בני 4 שעות

מרצה: רוית לצר

back to top