תוכנית שהות אמן

תכניות שהות אמן הן כלי חינוכי  חשוב המציע  פלטפורמה למחקר, לשיתוף פעולה ולשיח רחב היקף ובלתי אמצעי בנושאים רלוונטיים מהתרבות החומרית המקומית והבינלאומית.

במסגרת התכנית, האמן האורח שוהה במחיצתנו לתקופה ממושכת, מקבל סטודיו מאובזר לעבודה על פרויקט ייחודי, חומרים, שריפות וקהילה מקצועית לשיתוף, לתמיכה ולסיוע. במקביל, האמן מעביר הרצאות וכיתות אמן ונחשף לעשייה המקומית.

התכנית מזמנת מפגשים בין אישיים מרתקים ויוצאי דופן ומאפשרת לאמן האורח תובנות, פרספקטיבות ונקודות מבט רחבות ועמוקות על חיי היום יום, היצירה והתרבות המקומית. תכנית זו מהווה במה יצירתית לדיאלוג מקצועי מאתגר הן לאמנים האורחים והן לקהילה המקומית.

back to top