זירה בינלאומית

הפעילות שלנו בזירה הבינלאומית נעה על ציר דו כיווני של חוץ ופנים במטרה להוביל את השדה הקרמי המקומי לקדמת הבמה המקצועית הבינלאומית ולהנגישו לקהילה הגלובלית.

מסגרת פעילות החוץ שלנו כוללת בין השאר:

  • הוצאת תערוכות לחו"ל כנתיב השתלבות בשיח רלוונטי גלובלי
  • השתתפות בכנסים ובפרויקטים מקצועיים חובקי עולם בהם נשמע קולה של העשייה המקומית מעל במות מקצועיות חשובות.
  • Networking

ומהכיוון ההפוך, להביא את העולם המקצועי אלינו במגוון תכניות :

  • שהות אמן- תכניות שהות אמן הן כלי חינוכי  חשוב המציע  פלטפורמה למחקר, לשיתוף פעולה ולשיח רחב היקף ובלתי אמצעי בנושאים רלוונטיים מהתרבות החומרית המקומית והבינלאומית. 
  • כנסים וסימפוזיונים- משמשים נדבך נוסף בהשתלבותנו במרחב הבינלאומי. אנו יוזמים, מפיקים ומובילים כנסים בינלאומיים בבית בנימיני כמצע פורה לדיון מאתגר, מקצועי, פעיל ודינאמי בנושאים רלוואנטיים חברתית, תרבותית ופוליטית.
back to top