‏Jason Lim אמן קרמיקה מסינגפור 

מהמובילים בתחומו ואמן מיצג מהידועים בעולם. שילוב של אמנות מיצג וקרמיקה.

כיתת אמן ביום ראשון, ה-15 בינואר 2012 בשעה 20:00

  • כניסה: 75 ש"ח
  • 50 ש"ח לסטודנטים בבית בנימיני, חברי אגודת הקרמיקאיים ואומנים צעירים
  • הרשמה מראש במשרד

סדנא ייחודית: ביום חמישי, ה-19 בינואר 2012 בשעה 16:00

במהלך הסדנא יתקיים מפגש חוויתי בין אמנות המיצג לחומר הקרמי. במרחב הזמן, במסגרת המקום ובנקודת המפגש עם המשתתפים – ישמש החומר הקראמי נקודת מוצא ליצירת מופע. הסדנא תתמקד ביצירת מקבילות תנועתית בין תכונותיו הייחודיות של החומר ודרכי עיבודו לבין תנועות גופו של האמן. הפעולות הנלוות לעבודה בחומר כלישה ורידוד והתכונות המיוחדות הגלומות בו – רכות, זרימה והיענות – ישמשו בסיס למיצג. משך הסדנא כחמש שעות שבמהלכן יוקדש זמן לעבודה אישית ולאחריה התנסויות בעבודה קבוצתית.

  • עלות: 350 ש"ח
  • 10% הנחה לסטודנטים בבית בנימיני חברי האגודה ולאמנים צעירים
  • הרשמה מראש במשרד
  • מספר מקומות מוגבל
back to top