אמנית אורחת מארה"ב Christa Assad

הרצאה והדגמה בבית בנימיני.

כריסטה יוצרת כלים שימושיים ואובייקטים פיסוליים בטכניקה ייחודית של פירוק ובנייה מחדש של הצורה העגולה שהיא תוצר של עבודת גלגל. האבניים משמשים את האמנית כבסיס וכנקודת מוצא ליצירת אובייקטים בהם מתקיים חיבור אסתטי מעניין בין המסורתי לעכשווי.

נוף אורבאני מתועש – גרפיטי, מגדלים, תרנים, ארובות, צינורות ושלדי מתכת מתועשים משמשים לה מקורות השראה באמצעותם היא יוצרת אמירה תרבותית אישית ועדכנית.

יום חמישי, מאי 10, 2012 בשעה 18:00

75 ש"ח כניסה

50 ש"ח לסטודנטים בבית בנימיני, חברי אגודת הקרמיקאים ואומנים צעירים.

back to top