המדפיה מציגה עשרה אמנים שונים המתחלפים במשך עשרה שבועות. השבוע מוצגת במדפיה מיכל קורן.

Michal Koren - מיכל קורן