השבוע (אפריל 20, 2011) פורסמה כתבה אודות מרכז בנימיני בעיתון הארץ. להלן סריקה מהעיתון.

כתבה בעיתון הארץ