Talents Design

מאת מירי פליישר

שברי כלים

פתאום שברי כלים שהפכו שלמים, בשרות התעשייה, בייצור המוני. אידיאל שהיינו רוצים לאמץ כתפיסת עולם: שבורים-שלמים, יפים וצבעוניים, במעגל עשיר ורב שפתי, בצורות שונות וחד פעמיות. כמו כל ייצור ומוצר של הטבע. בניגוד לתעשייה שמנסה ליצור אותו דבר הרבה פעמים. התעשייה שמייצגת את שאיפת ההמון לאחידות (תודה לאל לשווא) עובדת כאן בשרות היחידות, השוני והחד פעמיות. המעגל המקסים יוצר כמובן גם תחושת ביחד, תחושת דומות. שהרי טוב להיות ביחד עם מה שדומה בינינו כי קשה הבדידות ואולי איננה אפשרית כלל, כדברי לאקאן, תמיד יש מישהו שאנחנו מדברים איתו.

בתוך המעגל

בתוך המעגל דינוזאורים, זיכרונות מלוטשים לבנים כעצמות שעברו החלקת מים רבים, גדולים וקטנים יותר. רוקדים בתוך המעגל. היו פה פעם, אבל זיכרון צורתם עימנו, מעובדי תעשיית ההכפלות, אבל כאן, יחידים, לא כמו בחנות כשמאות יושבים יחד ומשעממים את עצמם למוות על המדף. וגם צינורות שחורים שבפרופורציה נראים כעולים השמיימה. זיכרון תיאולוגי של צינור המקבל את התוכן מהאל ששם, בשמיים הנישאים. פעם לא ידענו שיש עוד עולמות כשלנו, עכשיו האל רחוק הרבה יותר. השחור, צל של כל הצבע והלובן הזה, חד משמעי, אבל שניים ממנו, אחד בפנים ואחד בגבולות המעגל.

גם היפופוטם חושני עם נחיריים, יש לנו בתוך המעגל, וגם מראה מרובעת שמשקפת, בולעת ומחזירה תמונה מושטחת אולי, של מה שהיא רואה.

דינוזאורים

עולם חדש של שברים מהעבר שקיבלו חיים חדשים מעובדים ונקיים. במעגל ידידותי ניו אייג'י, דינוזאורים מנוקי בוץ וחיים, היפופוטם חושני כמעט אבל רק כמעט מנוקה מיצריות, צינורות שחורים פתוחים למעלה לברכה אם כי צבעם השחור זר ואפילו מאיים, אולי בגלל הסודות שעוד לא התגלו (מדע, נפש, אירועים קוסמיים). יש ודאי עוד שאלות שלא פתרנו ונשארו פתוחים למשל: למה שני צינורות? מה משמעות המראה?

הצבה פשוטה כביכול אבל חוצת גבולות ניכור, הנובע מהייצור התעשייתי, עד כדי חמימות.

העבודה מתוך התערוכה "מצב חלל_עיצוב קרמי"

אוצרת: שלומית באומן