מאת: אסתר בק

Etel Pisareff
Etel Pisareff

חלפו הימים בהם שימוש בחומר במסגרת עבודת פיסול היה אך ורק לצורך יצירת מודל או תרשים ראשוני של פסל לקראת יציקתו בברונזה. בביאנאלה האחרונה בוונציה בלטה באופן מפתיע נוכחותן של עבודות עשויות בחומר על ידי קרמיקאים ואמנים. נוכחות מסקרנת ביותר באירוע כה חשוב של עולם האמנות. האם רוחות חדשות נושבות וזהו סימן לסוף "החרם"? עושה רושם שתמה ההתייחסות לחומר רק דרך פריזמת הכלים השימושיים או כתחביב. היום המדיום הכי מרתק להתבטאות פיסולית הוא חומר, והאפשרויות הגלומות בו הינן אין-סופיות, הן בהיבט הטכני והן בהיבט האמנותי. חומר יכול להכיל מגוון מאוד גדול של סגנונות, צורות ורעיונות אסטטיים ואינטלקטואליים. בזכות גמישותו הוא מאפשר שימוש בטכניקות מגוונות מאוד לבניית האובייקט הפיסולי ולטיפול בפני השטח של הפסל, דבר שאינו אפשרי בשימוש בחומרים אחרים כמו ברונזה, אבן או עץ.

Ethel Pisareff
Ethel Pisareff

אנו קוטפים היום את פירות המהפכה שהתרחשה באמצע המאה הקודמת על ידי הקרמיקאים האמריקנים פיטר וולקוס, רודי אאוטיו, האוורד קוטלר, רוברט ארנזון ואחרים. הם מרדו בגבולות המקובלים של העבודה בחומר בדרכים שונות: דרך פירוק (וולקוס, והיום אקייאמה יו, אנדרס רווולד), דרך הגדלה מוגזמת (ג'ון קנאקו) וציור על אובייקטים (בטי וודמן, פיליפ אגלין), דרך ניסויים בשרפות לא קונבנציונאליות, שימוש לא שיגרתי בזיגוגים (קמיל ווירו), וכמובן דרך שימוש בחומר כאמצעי ביקורת (ג'סטין נובק, ברנבי ברפורד).

Hadas Rosenberg Nir
Hadas Rosenberg Nir

הלך הרוח שאפיין את ארצות הברית אחרי מלחמת וייטנאם השפיע גם על העוסקים בחומר, שבחנו מחדש את המוסכמות והערכים המקובלים ללא פחד, ועשו בחומר שימוש חתרני. תופעה זו רק הלכה והתחזקה עם הזמן וקיימת עד היום. נוספו לכך התקדמות טכנולוגית עצומה, הקלות בה ניתן להשיג חומרים קרמים לשימוש תעשייתי ותוצאות ניסויים וחקר החומר במישורים שונים – חיפויים, שריפות ועוד. הפתיחות של הקרמיקאים לשתף בתוצאות מחקרים וניסיונות אלה בסדנאות, כנסים ובספרות מקצועית, הפרו את התחום והשיח הקרמי. התוצאה היא מכלול יצירה קרמית פיסולית מגוונת ומרתקת במקומות שונים בעולם, בין אם מדובר בפיסול פיגורטיבי (אן דרו פוטר), בפיסול מופשט (גורדון בלדווין, ארלין שחט) או בתחום המיצב (לינדה סורמין).

Hadas Rosenberg Nir
Hadas Rosenberg Nir

בארץ ישנו עושר של אמני קרמיקה העוסקים בפיסול בחומר, מה שניתן היה לראות למשל בשבע הביאנלות לקרמיקה שהתקיימו במוזיאון ארץ ישראל החל משנת 2000. מגוון הטכניקות והסגנונות הינו רחב ונציין רק כמה מהם: הדס ניר-רוזנברג – אמנית שמשתמשת בטכניקת יציקת חומר על-מנת ליצור את מבני ה"אקורדיון" הארוכים שלה. רונית ברנגה משתמשת באותה טכניקה ליצירת חלקים אותם היא מחברת לכדי דמויות פיגורטיבית. רינה פלג קולעת כדורים גדולים מרצועות חומר, הנראים כסלסילות גדולות. דורי זנגר שכטל יוצרת דמויות קטנות מפוסלות אותן היא מעטרת בצבעוניות רבה תוך שימוש בסמלים גרפים בעלי מסרים סוציו-פוליטיים. אווה אבידר וורדה יתום מפסלות דמויות ספק סוריאליסטיות-מופשטות וספק ריאליסטיות. אתל פיסרף בונה את ה"סירות" ואת המיכלים הפיסוליים הגיאומטריים שלה ממשטחי קרמיקה דקיקים ביותר.

Hadas Rosenberg Nir
Hadas Rosenberg Nir
Etel Pisareff
Etel Pisareff