מפרט הגלריה

מפרט מידות "גלריה בית בנימיני":

שטח גלריה בקומת הכניסה: 35 מר'

שטח הגלריה בקומה א: 70 מר'

 

מפרט מידות "גלריה קטנה":

רוחב כול עמודה: 1.5 מ'

עומק כול המדפים: 44 ס"מ

גובה מדפים בין: 27-52 ס"מ

 

שימו לב: אין אפשרות לשנות את גובה המדפים.

back to top