המדפיה” – עשרה מדפים לעשרה אומנים במשך עשרה שבועות. תצוגה מתחלפת למכירה של עבודות של מיטב אומני הקרמיקה בארץ במטרה ליצור "חלון ראווה" של הנעשה בתחום.

On the Shelf exhibit פריט בתצוגה "על המדף"

Lidia Zavadsky


בקבוקים: מתוך פרויקט הגמר בבצלאל העוסק בהפשטה של צורה אשר הוביל לסתימה של הפתח ועל ידי כך ערער על תפקוד הכלי וההכלה. הצורניות מושפעת מבקבוקי זכוכית שהפכו לאטומים ונוצקו לתוך תבניות צבעו מפורצן צבעוני.

"בקבוקים" - שלומית מנדלקרן
"בקבוקים" - שלומית מנדלקרן.