תערוכות העתיד

Digging Digging

הפרויקט Digging Digging עוסק בשינוי ועיוות של נופים טבעיים ועירוניים לנוכח כרייה ושימוש מעשה ידי אדם, וביטוייהם בשדה האמנות

Ingeborg Lockemann | Digging Digging

Ingeborg Lockemann | Digging Digging