תערוכות העתיד

יעוז

בתערוכה זו אנו מעוניינים לבחון את הדואליות של חפצים בין מציאות לדימוי, מה הפערים ומה הם יחסי הכוחות בין הייצוג לאובייקט?

האוביקטים בתערוכה יוצגו לצד דימוי ׳נאמן׳ להם (הדמיה או צילום) כאשר העבודה מתקיימת במתח בין שני מצבי הצבירה.

יעוז

יעוז