תערוכות העתיד

תערוכה קבוצתית

מאגדת עבודותיהם של אמנים פלסטיים העושים שימוש בפורמט הגרפי של פריסת דימויים בסדר רציף. התערוכה תוצג כחלק משבוע איור 2017

Efrat Eyal | אפרת איל

Efrat Eyal | אפרת איל