HOME SWEET HOME?

? HOME SWEET HOME

? HOME SWEET HOME | הזמנה | invitation

? HOME SWEET HOME
| הזמנה | invitation

תערוכת עמותת אמנים יוצרים בישראל/ תחום אמנויות

אוצרת: מירב רהט

פתיחת התערוכה: יום חמישי, 26.1.2017, בשעה 19:30

שיח גלריה: יום שישי, 10.2.2017, בשעה 11:00

נעילת התערוכה: שבת 11.3.2017 בשעה 14:00

קטלוג התערוכה

דליה זרחיה | סודות | צילום אבי חי

דליה זרחיה | סודות | צילום אבי חי

משתתפים:  מיקי אולמן, נעמה בנזימן, דליה ברקי, גילת גור-אריה גרינברג, חנה דהן, עמירה דוידוביץ, מלי דורי, דליה זרחיה, תאיר חיטרון-פרנס, אתי יפה, תמר לב-און, דנה לוי, שולמית לוין, נועה לוין חריף, עמי ליבוביץ, הילה ליזר בג’ה, גילה מילר לפידות, שרי מנולה שטמפלר, שרון פזנר, חני פינטהאוס רוטשילד, עדנה פישר, ריבה רזין, איתמר שגיא, עיניה שוב, דן ורות שומרוני, פרוייקט משען – מנחים: יהודית הנדלזלץ, שושי וקסמן, ענבל טימור, אבי סביליה, יועצת: נאורה ורשבסקי, משתתפות: רותי בריג, יהודית גרעין, מאשה וולפסטל, פאולינה יונגרמן, ברכה לביא, טובה מגדל, עליזה סוסקין, מרים פיביך, שושנה שבן, דרורה שלו

מלי דורי | יחסים חמים | צילום רן ארדה

מלי דורי | יחסים חמים | צילום רן ארדה

בתערוכה יוצגו כ-25 גופי יצירה העוסקים במהותו של "בית" ובמשמעויות הנקשרות סביב המושג. העבודות, במדיומים שונים דוגמת מיצבים, צילום, וווידאו, מערבות מגוון טכניקות וחומרים דוגמת טקסטיל, נייר, בטון, שקפים,לבידים, זכוכית, חימר, חפצים מן המוכן ועוד.

"?   "HOME SWEET HOME

הילה ליזר בג’ה | צילום רן ארדה

הילה ליזר בג’ה | צילום רן ארדה

"בית" הוא מושג המעורר אצל כל אחד מאיתנו אין סוף תחושות, רגשות ואסוציאציות, אך מהו "בית"? האם הוא תחימה של טריטוריה פיזית או תחושה מנטאלית? האם הוא מגן ומקנה תחושת יציבות ושלווה או אולי מערער אותה ונקשר דווקא בחוסר שקט? מה הופך "מקום" ל"בית"? מבנה? תכולתו? חפצים ספציפיים? אנשים? צלילים? ריחות? מה מייצג עבור כל אחד מאיתנו המושג "בית" ואילו הקשרים עולים למולו?

צילום רן ארדה

צילום רן ארדה

השיר " "Home Sweet Homeשנכתב במחצית הראשונה של המאה ה-19 הושר לאורך השנים כשיר געגוע והפך למעין המנון המנכיח כמיהה ל"בית" כמקום טוב בו בני אדם מרגישים מוגנים. עם זאת, למול האידיליה המתוארת בשיר, המושג "בית" מעורר מנעד רחב, ולאו דווקא מתקתק, של מחשבות תחושות ורגשות.

 נעמה בנזימן | האם ביתי הוא מבצרי | צילום רן ארדה

נעמה בנזימן | האם ביתי הוא מבצרי | צילום רן ארדה

בתערוכה "? "HOME SWEET HOMEבוחנים המשתתפים את המושג "בית" ואת עולמות התוכן והאסוציאציות העולים אצל כל אחד מהם בהתייחס אליו ומציגים אובייקטים/מיצבים העוסקים במהותו של "בית" ובמשמעויות הנקשרות סביב המושג בעבורם. נקודות המבט השונות העולות מן העבודות מציפות סיפורים אישיים ההופכים אוניברסאליים ופורשות מגוון פרשנויות למושג המורכב והטעון.

שולמית לוין | צילום רן ארדה

שולמית לוין | צילום רן ארדה