רחל רוטמן גרג'י | Rachel Rothman Garji

תפקיד בבית בנימיני

מרצה

תחום הוראה

קדרות

שם העבודה

‏ללא כותרת

טכניקה

עבודת אבניים ועיבוד ידניאנגובים, גלזורה שקופה

על עבודתי

העבודה שלי בחומר תחילתה תמיד בשימוש באבניים. למרות שזהו כלי העבודה העיקרי שלי, מעולם לא הגדרתי את עצמי כקדרית. המסורת החזקה שמחוברת לעבודה באבניים מאפשרת לדעתי חופש גדול ומרחב עשייה בלתי תלוי מאחר והוא נבנה על רקע מסורתי רחב. האבניים משמשות אותי ככלי עבודה, כהלך מחשבה, כתפיסה חומרית ולאו דווקא כמכשיר המאפשר לייצר כלים. בעבודות שלי אני עסוקה בצורניות, בניגודיות של פנים וחוץ, בהעברת מסרים, חוויה והתפעלות. אני נמנעת בהכרח מלתת שם או לתייג את העבודות שלי כשייכות לתפיסה מסוימת
רחל רוטמן גרג'י | Rachel Rothman Garji | ללא כותרת

רחל רוטמן גרג'י | Rachel Rothman Garji | ללא כותרת