אלון גיל | Alon Gil

תפקיד בבית בנימיני

מרצה

תחום הוראה

קדרות

שם העבודה

‏מפה לשם

טכניקה

עבודת אבניים, ציור באנגובים זיגוגים לסטרים וזכוכית

על עבודתי

משלב ביטוי ציורי אישי על גבי צורות קלאסית של כלי קרמיקה גדולים
אלון גיל | Alon Gil

מפה לשם