אפרת קרן | Efrat Keren


שם העבודה: קרום

שנה: 2015

טכניקה: פורצלן בבניית יד, חוט ברזל

כמה משפטים על העבודה שתוצג בתערוכה: מה בין פתוח לסגור? עור, קליפה, קרום- שכבות שעוטפות, מכילות, מגוננות, מפרידות בין פנים לחוץ ובו בזמן מהוות חלק מגוף. יוצרות מרחבים סגורים מחד, מאפשרות זליגה בין גוף וסביבה מאידך

שנת המלגה בבית בנימיני: 2012-2013

מה את/ה עושה היום? היום יש לי חלל עבודה בבית, בו אני יוצרת בעיקר כלי פורצלן שימושיים, תוך שאני מפתחת את השפה האישית שלי כיוצרת ומרחיבה את טווח ההתנסויות שלי במתיחת גבולות החומר

כמה משפטים על עצמך כיוצר/ת: כיוצרת אני מתעניינת במצבי סף. אם במקורות ההשראה, התבוננות בסביבות אורגניות, תהליכים של השתנות, צורות ומקצבים, ואם בעבודה עם החומר- פוטנציאל השבירות מול החוזק, תכונות של דקיקות ושקיפות. אלו מובילים אותי ליצירת קבוצות אובייקטים, סביבות המבוססות על נקודת מוצא זו