מיכל פרגו

"Else"

פיתוח שפה צורנית באמצעות טבילת ספוג בחומר יציקה במטרה לפתח תובנות חדשות בגבול הדק שבין קראפט לעיצוב. האם גבול זה הוא רלוונטי?

המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, אקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל