יערה לנדאו-כץ

סדרה של ואזה, קערה וגוף תאורה קרמיים אשר יוצרו על ידי פיתוח שיטה של יציקה לתבניות מתחלפות. צורת העבודה החדשה מקנה לאובייקטים מבניות ושפה חדשה. שיטת הייצור מאפשרת ליצור משפחה של

אובייקטים בעלי קומפוזיציה שונה ושפה צורנית אחידה.

(המחלקה לעיצוב תעשייתי, שנקר, בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב)