ברק דאלי

"תמונה" החומר הנוזלי, שארית העבודה, הופך לציור מופשט באמצעות הפעולה המכנית של האבניים. זהו מפגש בין שני שדות שיח: הציור ועבודת האבניים המתרימים זה לזה באמצעות פעולת העבודה על האבניים שמטרתה כיור כלים שימושיים מצד אחד ושימוש אירוטי בנוזל ליצירת קומפוזיציה מופשטת מצד שני.

(בית הספר לאמנות חברה וקהילה, מכללת ספיר)