אדווה טל

העבודה עושה שימוש בחומר יציקה קרמי ויוצרת הגדרה מחודשת של גבולות נפח וחלל.

היא מורכבת משבכות, עשויות זילוף חומר קרמי - דמוי תחרה, אשר מתחברות  לכדי אובייקטים רבועים המאוחדים למבנה מודולרי.

(מדרשה למורים לאמנות, קלמניה)