מדרשה

Midrasha - מדרשה

Picture 1 of 3

Midrasha, "Paper Kiln" - המדרשה, תנור הנייר

מרכז בנימיני בשיתוף עם המדרשה למורי אמנות בבית ברל תמך בתערוכת "תנור הנייר" שהוצגה בתאריכים 25-26 בחודש מאי, 2009.

אוצרים: אווה אבידר, רותי ביגר, יואב אפרתי