תערוכות בתמיכת בית בנימיני

תערוכות בתמיכת מרכז בנימיני:

גלרית שי אריה - "חומר צעיר"

האקדמיה לאמנות בצלאל - תערוכות שונות המדרשה לאמנות המכללה האקדמית בית ברל - "תנור הנייר" ותערוכת מחלקה