תערוכות בתמיכת בית בנימיני

תערוכות בתמיכת מרכז בנימיני:

גלרית שי אריה"חומר צעיר"

האקדמיה לאמנות בצלאל תערוכות שונות

המדרשה לאמנות המכללה האקדמית בית ברל"תנור הנייר" ותערוכת מחלקה