בניית יד / משטחים וקיפולים

סדנת אמן | משטחי חומר | בניית יד | שלי שביט

סדנת אמן | משטחי חומר | בניית יד | שלי שביט

סדנת אמן | משטחי חומר | בניית יד | שלי שביט

משטח החומר הקרמי הפך בשנים האחרונות לחומר גלם לייצור נפחים תלת מימדים פיסוליים ושימושים. בסדנה זו ילמדו המשתתפים להכין את המשטחים, להבין את שלבי העבודה בהם, מרטוב לקשה, ליצור נפחים וטקסטורות. תשומת לב תינתן לתכנון העבודה בדגש על חיתוכים וחיבורים שונים, כלי עבודה ועזרים לפיסול.

הסדנה מיועדת למשתתפים בכל הרמות.

מנחה:

שלי שביט

מועדי הקורס:

יפורסם בהמשך

עלות: