שריפות עישון | טרה סיגילטה

שריפות עישון | עישון בתנור חשמל |  שמאי גיבש

שריפות עישון | עישון בתנור חשמל | יסודות | שמאי גיבש | Smoke firing in an electric kiln – Shamai Gibsh

שריפות עישון | עישון בתנור חשמל | יסודות | שמאי גיבש | Smoke firing in an electric kiln – Shamai Gibsh

את המפגש נתחיל בסקירה על עולם השרפות האלטרנטיביות: טרה סיגילטה, סאגר, עישון, ראקוראקו ערום ושרפת בור ובהמשך נפנה ליישום טכניקת העישון בתנור חשמל. נלמד להכין טרה סיגילטה המיועדת לעיטור על פני חומר שרוף ביסק. נעטר את העבודות עם טייפים, מדבקות וטרה סיגילטה. הכלים ישרפו בתנור חשמל בקופסאות מתכת ובסאגר אלומיניום. מיועד לבעלי ידע קודם בגלגל או בניית יד

מנחה:

שמאי גיבש

מועדי הקורס:

שני מפגשים, הראשון בן ארבע שעות והשני שעתיים. 13:30 - יום חמישי תאריכים: 1.12.16 - 8.12.16

עלות :

420 ש"ח כולל חומרים ושריפות