קרמיקה ופני שטח

פני שטח | משחקים בצבע וטקסטורה | מעין בן יונה

Maiyan Ben Yona | מעין בן יונה

Maiyan Ben Yona | מעין בן יונה

הטיפול הצבעוני בפני השטח הקרמים דורש תשומת לב ממוקדת בכל עבודה ומציב בפני הסטודנטים אתגרים וחששות. בסדנה זו נכיר את האפשרויות הגלומות במגוון הצבעוני הרב העומד לרשותנו בבית הספר בבית בנימיני: אנגובים, תחמוצות, מלחים וגלזורות. נערוך ניסיונות בחומרים, נתוודע לטכניקות עבודה שונות ונלמד איך לחבר את הידע הנרכש לעבודות האישיות של המשתתפים.

הסדנה מיועדת למשתתפים בכל הרמות בבניית יד וקדרות

מנחה:

מעין בן יונה

מועדי הקורס:

תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: