קרמיקה ופני שטח

פני שטח  | משחקים בצבע וטקסטורה | מעין בן יונה

פני שטח  | משחקים בצבע וטקסטורה | מעין בן יונה

פני שטח | משחקים בצבע וטקסטורה | מעין בן יונה

הטיפול הצבעוני בפני השטח הקרמים דורש תשומת לב בכל עבודה ומציב בפני הסטודנטים אתגרים וחששות. בסדנה זו נכיר את האפשרויות הגלומות במגוון הצבעוני הרב העומד לרשותנו  בבית הספר: אנגובים, תחמוצות, מלחים וגלזורות. נערוך ניסיונות צבע, נתוודע לטכניקות עבודה שונות ונלמד איך לחבר את הידע הנרכש  עם העבודות האישיות של כל משתתף.

מנחה:

מעיין בן יונה

מועדי הקורס:

חמישי 21.12.17 - 28.12 - 4.1.18 בין השעות 13:30 -16:30

עלות:

540 ₪ ל-3 מפגשים בני 3 שעות