קדרות מתקדמים ופני שטח | מצע / צלחת | אתי גורן ואמנון עמוס

קדרות מתקדמים ופני שטח | מצע / צלחת | אתי גורן ואמנון עמוס

קדרות מתקדמים ופני שטח | מצע / צלחת | אמנון עמוס

הצלחת תשמש קורס כמצע לאמירה אישית ולא תמלא בהכרח את תפקידה המסורתי והמוכר. בחלק הראשון נייצר צלחות באובניים ובבניית יד בגדלים שונים ובהמשך נתמקד בטיפול בפני השטח ובקשר שבין מבנה לפני שטח. נשתמש בטכניקות עיטור שונות- הדפס, ציור, שיבוץ, חריטה ועוד. הקורס יונחה על ידי שני קדרים אמנים אשר יאתגרו את המשתתפים לפרוץ את גבולות המוכר והידוע ולמצוא את עצמם בתווך.

הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים באובניים ובבניית יד.

מנחים:

אתי גורן ואמנון עמוס

מועדי הסדנה:

ימי שני 9:00-13:00 (חמישה מפגשים) 3/7-31/7

עלות:

₪1100 כולל חומרים ושריפות