קדרות ממשיכים | צד שני – עיצוב כלים על הגלגל | רני גילת

סדנה תיאורטית ומעשית המתמקדת בשיטות "צד שני" לכלי גלגל ועיצוב סופי של העבודות.
 נלמד שיטות מרכוז שונות ונסקור כלי עבודה מתאימים לכל שיטת עבודה כמו גם ביצור כלי עבודה לגריעת חומר ולטקסטורות. נבחן צורות, עיצובים ואלמנטים בחומר המשפיעים על נראותו הסופית של הכלי. משתתפי הסדנה יגיעו לסדנה עם כלים מוכנים לעבודה. מיועד לבעלי נסיון קודם בגלגל
קדרות ממשיכים | צד שני – עיצוב כלים על הגלגל | רני גילת | Wheel throwing – intermediate | Turning as a design tool | Rani Gilat

קדרות ממשיכים | צד שני – עיצוב כלים על הגלגל | רני גילת | Wheel throwing – intermediate | Turning as a design tool | Rani Gilat

מנחה:

רני גילת

מועדי הקורס:

ארבע מפגשים בני שלוש שעות

  13:30 - 16:30 בימי חמישי

תאריכים: 5.1 - 12.1 - 19.1 - 26.1.17

עלות:

780₪ שקל כולל חומרים ושריפות