קדרות ממשיכים | יסודות פורצלן | אלון גיל

יסודות פורצלן

Alon Gil | אלון גיל

Alon Gil | אלון גיל

בסדנה נתנסה בעבודה עם פורצלן, נחוש ונבין את התכונות המבדילות את הפורצלן מחומרים קרמים אחרים בעבודה על הגלגל. נלמד את יתרונות וחסרונות החומר, את אופן הלישה, מרכוז ויצירת נפחים שונים, נבדוק את גבולות דקות החומר האפשרית ואת יכולתנו ליצור בחומר תוך הבנת תכונותיו הייחודיות. הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי נסיון בקדרות.

מנחה:

אלון גיל

מועדי הקורס:

א'-ד'  5/8-8/8
17:00-21:00

עלות:

900 ש"ח כולל פורצלן ושריפות