פסטה מצרית | מרק יודל

פסטה מצרית | מרק יודל | Egyptian Past – Mark Yudell

פסטה מצרית | מרק יודל | Egyptian Past – Mark Yudell

עבודות פסטה מצרית נמצאו בחפירות במצרים והוערכו כבנות 7000 שנה. פסטה מצרית היא סוג חומר קרמי ייחודי במרכיביו, ייבושו ושריפתו. במפגש נתוודע לתכונותיו הייחודיות ונסקור עבודות היסטוריות ועכשוויות. נלמד מה הם החומרים הנדרשים לייצור החומר ותכונותיהם, כמו גם דרכי ייצור החומר בדגש על ייבוש ושריפה. המשתתפים יתנסו בהכנה וביצירת בפסטה מצרית.

אין צורך בידע קודם

מנחה:

מרק יודל

מועדי הקורס:

יפורסם ב2018

עלות: