פייסבוק בקליפת אגוז – סדנת היכרות לסטודנטים בבית בנימיני

בהנחיית טל תמיר.

מפגש ראשון - היכרות בסיסית ועבודה שוטפת בפייסבוק
 • רקע כללי
 • מהופייסבוק?

הגדרת פרופיל הפייסבוק שלך

 • יצירת הפרופיל שלך
 • הגדרות פרטיות בפייסבוק

שימוש שוטף בפייסבוק

 • איתור חברים
 • שיתוף וציר הזמן שלך
 • הבנת News Feed שלך
 • העלאת תמונות וקטעי וידאו
 • צ'אט ושיחות וידאו
 • הודעות
 • קבוצות
 • · פייסבוק עבור מכשירים ניידים

יום חמישי 21.2.13 בשעה 16:00 – 18:30

עלות: 70 ש"ח.

מפגש שני - עמודים עסקיים

 • רקע כללי
 • מהו עמוד פייסבוק עיסקי?

יצירת עמוד פייסבוק

 • יצירת העמוד הראשון שלך
 • עריכתה עמוד שלך
 • הוספת תמונות וקטעי וידאו לעמוד שלך
 • פרסום עדכוני סטטוס בעמוד
 • תיוגים: תמונות / וידאו / אודיו / סטטוס
 • שינוי קטגוריות בעמוד הפייסבוק

ניהול עמוד הפייסבוק

 • הזמנת חברים
 • קידום העמוד שלך
 • חבילות פייסבוק עיסקיות
 • עדכוני יוני ונובמבר 2012
 • תובנות נוספות

יום חמישי 28.2.13 בשעה 16:00 עד 18:30

עלות: 70 ש"ח.

למידע על קורס קרמיקה למידע על סדנת קרמיקה למידע על קורס פיסול

פורסם תחת אירועים, כללי, סדנאות / 10 לפברואר, 2013 / אין תגובות »