ג'קרנדה קורי

ג'קרנדה קורי

Picture 1 of 10

-
מלמדת בקורסים:
קורס אבניים ובניית יד – כלים גדולים

תעודת זהות:
מרצה במחלקה לעיצוב קרמי, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל
בעלת סטודיו עצמאי בתל אביב
מציגה בתערוכות בארץ ובח"ל
בוגרת בהצטיינות של המחלקה לעיצוב קרמי, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים.