2018: סיון שפנר

​מתוך עבודת הגמר של סיון שפנר:Unconsciously Skilled -

"בתהליך החומרי הקרמי, ישנם אינספור מצבי ביניים בדרך שמובילה לתוצר הסופי. בעבודתי אני מבקשת להתבונן ולחשוף את אותם רגעים. אני רוצה לתת להם במה ולהצביע על כך שכל שלב בדרך, יומיומי ופעוט ככל שיהיה, הוא בעל ערך. לצורך כך אני מקבעת את החומר הקרמי במצביו הגולמיים, הנסתרים, החולפים, מוציאה אותם מהקשרם ומאפשרת את המבט עליהם כעבודת אמנות לגיטימית. ע"י כך אני מזמינה את הצופה להתבוננות מחודשת על היומיומי והמוכר לו, על המובן מאליו בחייו".

Sivan Scheffner סיון שפנר סטודיו ראשון first studio

Sivan Scheffner סיון שפנר סטודיו ראשון first studio

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון

‏Sivan Scheffner | First Studio 2018 | סיון שפנר| סטודיו ראשון